جشنواره عیدانه وب هاست مشاهیر

هاست لینوکس ارزان SSD (سی پنل ایران)

هاست لینوکس ارزان ایران
فضا (MB) Addon Domain قیمت ماهیانه قیمت سالیانه سود شما سفارش
۱۰۰ ۱ ۱۲۰۰ تومان
۱۵۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
۳۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان سفارش
۲۵۶ ۲ ۲۸۰۰ تومان
۳۵۰۰ تومان
۲۸۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
۷۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان سفارش
۵۱۲ ۴ ۳۶۰۰ تومان
۴۵۰۰ تومان
۳۶۰۰۰ تومان
۴۵۰۰۰ تومان
۹۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان سفارش
۱۰۲۴ ۴ ۵۲۰۰ تومان
۶۵۰۰ تومان
۵۲۰۰۰ تومان
۶۵۰۰۰ تومان
۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان سفارش

کد تخفیف جشنواره عیدانه


eydaneh1396

هاست لینوکس ارزان (سی پنل آلمان)

هاست لینوکس سی پنل ارزان
فضا (MB) Addon Domain قیمت ماهیانه قیمت سالیانه سود شما سفارش
۱۰۰ ۲ ۷۶۰ تومان
۹۵۰ تومان
۷۶۰۰ تومان
۹۵۰۰ تومان
۱۹۰ تا ۱۹۰۰ تومان سفارش
۲۰۰ ۲ ۱۲۰۰ تومان
۱۵۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
۳۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان سفارش
۳۰۰ ۳ ۱۶۰۰ تومان
۲۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰ تومان
۲۰۰۰۰ تومان
۴۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان سفارش
۴۰۰ ۳ ۲۰۰۰ تومان
۲۵۰۰ تومان
۲۵۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۰ تومان
۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان سفارش
۵۰۰ ۳ ۲۳۲۰ تومان
۲۹۰۰ تومان
۲۳۲۰۰ تومان
۲۹۰۰۰ تومان
۵۸۰ تا ۵۸۰۰ تومان سفارش
۱۰۲۴ ۴ ۳۲۰۰ تومان
۴۰۰۰ تومان
۳۲۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
۸۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان سفارش

کد تخفیف جشنواره عیدانه


eydaneh1396

هاست لینوکس معمولی SSD (سی پنل ایران)

مشخصات هاست لینوکس ایران + SSL رایگان
فضا (MB) Addon Domain قیمت ماهیانه قیمت سالیانه سود شما سفارش
۱۰۰ ۱ ۲۰۰۰ تومان
۲۵۰۰ تومان
۲۰۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۰ تومان
۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان سفارش
۲۵۶ ۲ ۳۳۶۰ تومان
۴۲۰۰ تومان
۳۳۶۰۰ تومان
۴۲۰۰۰ تومان
۸۴۰ تا ۸۴۰۰ تومان سفارش
۵۱۲ ۴ ۵۲۰۰ تومان
۶۵۰۰ تومان
۵۲۰۰۰ تومان
۶۵۰۰۰ تومان
۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان سفارش
۱۰۲۴ ۴ ۷۲۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
۷۲۰۰۰ تومان
۹۰۰۰۰ تومان
۱۸۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان سفارش

کد تخفیف جشنواره عیدانه


eydaneh1396

هاست لینوکس معمولی SSD (سی پنل آلمان)

هاست لینوکس سی پنل ارزان
فضا (MB) Addon Domain قیمت ماهیانه قیمت سالیانه سود شما سفارش
۱۰۰ ۲ ۲۰۰۰ تومان
۲۵۰۰ تومان
۲۰۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۰ تومان
۵۰۰تا ۵۰۰۰ تومان سفارش
۲۰۰ ۲ ۲۸۰۰ تومان
۳۵۰۰ تومان
۲۸۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
۷۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان سفارش
۳۰۰ ۳ ۳۷۶۰ تومان
۴۷۰۰ تومان
۳۷۶۰۰ تومان
۴۷۰۰۰ تومان
۹۴۰ تا ۹۴۰۰ تومان سفارش
۴۰۰ ۳ ۴۴۸۰ تومان
۵۶۰۰ تومان
۴۴۸۰۰ تومان
۵۶۰۰۰ تومان
۱۱۲۰ تا ۱۱۲۰۰ تومان سفارش
۵۰۰ ۳ ۵۷۶۰ تومان
۷۲۰۰ تومان
۵۷۶۰۰ تومان
۷۲۰۰۰ تومان
۱۴۴۰ تا ۱۴۴۰۰ تومان سفارش
۱۰۲۴ ۴ ۷۲۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
۷۲۰۰۰ تومان
۹۰۰۰۰ تومان
۱۸۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان سفارش

کد تخفیف جشنواره عیدانه


eydaneh1396

هاست لینوکس پربازدید SSD (سی پنل آلمان)

هاست لینوکس سی پنل ارزان
فضا (MB) Addon Domain قیمت ماهیانه قیمت سالیانه سود شما سفارش
۱۰۰ ۱ ۷۲۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
۷۲۰۰۰ تومان
۹۰۰۰۰ تومان
۱۸۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان سفارش
۲۰۰ ۱ ۸۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰ تومان
۸۰۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰۰ تومان
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ تومان سفارش
۳۰۰ ۱ ۸۸۰۰ تومان
۱۱۰۰۰ تومان
۸۸۰۰۰ تومان
۱۱۰۰۰۰ تومان
۲۲۰۰ تا ۲۲۰۰۰ تومان سفارش
۴۰۰ ۲ ۹۶۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
۹۶۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰۰ تومان
۲۴۰۰ تا ۲۴۰۰۰ تومان سفارش
۵۰۰ ۳ ۱۰۴۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
۱۰۴۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰۰ تومان
۲۶۰۰ تا ۲۶۰۰۰ تومان سفارش
۱۰۲۴ ۳ ۱۲۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
۳۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تومان سفارش

کد تخفیف جشنواره عیدانه


eydaneh1396

هاست لینوکس دانلود و بکاپ (سی پنل)

هاست دانلود آلمان
فضا (GB) Addon Domain قیمت ماهیانه قیمت سالیانه سود شما سفارش
۵ ۱ ۳۶۰۰ تومان
۴۵۰۰ تومان
۳۶۰۰۰ تومان
۴۵۰۰۰ تومان
۹۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان سفارش
۱۰ ۱ ۵۲۰۰ تومان
۶۵۰۰ تومان
۵۲۰۰۰ تومان
۶۵۰۰۰ تومان
۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان سفارش
۲۰ ۱ ۹۶۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
۹۶۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰۰ تومان
۲۴۰۰ تا ۲۴۰۰۰ تومان سفارش
۲۵ ۱ ۱۲۳۲۵ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
۱۲۳۲۵۰ تومان
۱۴۵۰۰۰ تومان
۴۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان سفارش
۳۰ ۲ ۱۲۴۸۰ تومان
۱۵۶۰۰ تومان
۱۲۴۸۰۰ تومان
۱۵۶۰۰۰ تومان
۳۱۲۰ تا ۳۱۲۰۰ تومان سفارش
۴۰ ۲ ۱۶۰۰۰ تومان
۲۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
۲۰۰۰۰۰ تومان
۴۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ تومان سفارش

کد تخفیف جشنواره عیدانه


eydaneh1396

گواهینامه SSL

نوع SSL یکساله دوساله سه ساله سود شما سفارش
Rapid SSL Standard ۵۶۰۰۰ تومان
۷۰۰۰۰ تومان
۹۶۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰۰ تومان
۱۳۴۴۰۰ تومان
۱۶۸۰۰۰ تومان
۱۴۰۰۰ تا ۳۳۶۰۰ تومان سفارش
Comodo PositiveSSL ۳۰۴۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
۵۲۰۰۰ تومان
۶۵۰۰۰ تومان
۷۱۲۰۰ تومان
۸۹۰۰۰ تومان
۷۶۰۰ تا ۱۷۸۰۰ تومان سفارش
Comodo Essential SSL ۶۰۰۰۰ تومان
۷۵۰۰۰ تومان
۹۶۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰۰ تومان
۱۳۴۴۰۰ تومان
۱۶۸۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تا ۳۳۶۰۰ تومان سفارش
Comodo PositiveSSL Multi-Domain ۱۴۰۰۰۰ تومان
۱۷۵۰۰۰ تومان
۲۴۴۰۰۰ تومان
۳۰۵۰۰۰ تومان
۳۳۵۲۰۰ تومان
۴۱۹۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تا ۸۳۸۰۰ تومان سفارش
Comodo Essential Wildcard ۴۲۴۰۰۰ تومان
۵۳۰۰۰۰ تومان
۶۹۶۰۰۰ تومان
۸۷۰۰۰۰  تومان
۹۲۸۰۰۰ تومان
۱۱۶۰۰۰۰  تومان
۱۰۶۰۰۰ تا ۲۳۲۰۰۰ تومان سفارش

کد تخفیف جشنواره عیدانه


eydaneh1396

© تمامی حقوق مادی و معنی برای وب هاست مشاهیر محفوظ است